MuaBanWmz

.com
Thông tin giới hạn giao dịch mua và bán tại website:

Giao dịch bạn BÁN tiền điện tử cho chúng tôi:
Không có giới hạn (không cần xác minh thông tin cá nhân)

Giao dịch bạn MUA tiền điện tử từ chúng tôi:
a, Nếu đã xác minh thông tin cá nhân: Không có giới hạn
b, Nếu chưa từng xác minh thông tin cá nhân:
1, Chưa từng giao dịch tại website: bắt buộc phải xác minh thông tin cá nhân
2, Từng giao dịch (BÁN), sau tối thiểu 7 ngày: được MUA nhỏ hơn 2tr/1 lần, không giới hạn số lần giao dịch
3, Từng giao dịch (BÁN), sau tối thiểu 30 ngày: được MUA nhỏ hơn 10tr/1 lần, không giới hạn số lần giao dịch
4, Từng giao dịch (BÁN), sau tối thiểu 60 ngày: được MUA nhỏ hơn 25tr/1 lần, không giới hạn số lần giao dịch
5, Từng giao dịch (BÁN), sau tối thiểu 365 ngày: Không có giới hạn

Giao dịch từ địa chỉ IP ko phải Việt Nam:
Bắt buộc phải xác minh (cả Mua và Bán)

Nếu bạn là tài khoản mới muốn giao dịch Mua, hoặc muốn giao dịch Mua không bị giới hạn, hoặc muốn giao dịch tại nước ngoài, vui lòng xác minh thông tin cá nhân:
Chi tiết hướng dẫn xác minh thông tin cá nhân: Hướng Dẫn Xác Minh Thông Tin Cá Nhân (KYC)

"Không có giới hạn" được hiểu là tối đa 5000 (PM, WMZ...) / 1 lần hoặc tối đa số dư hệ thống còn đủ để giao dịch.
Thông tin các giới hạn trên có thể thay đổi tùy theo điều kiện hiện tại.