MuaBanWmz

.com
Thông Tin Giao Dịch
Người Gửi
WebMoney WMZ
20 WMZ
Người Nhận
BIDV
454,000 VND
= 20 x 22,700
Trạng thái: Giao dịch thành công
13-11-2019 13:36:13 : Bạn tạo đơn hàng
13-11-2019 13:36:56 : Đã nhận được tiền từ bạn
13-11-2019 13:36:56 : Đang chuyển tiền cho bạn
13-11-2019 13:37:20 : Giao dịch thành công

Thời gian từ khi nhận được WebMoney WMZ của bạn cho đến khi chuyển BIDV cho bạn thành công là 24 giây
Đánh giá của khách hàng:
Dịch vụ rất tốt
Thông Tin:
Cần hỗ trợ vui lòng chat trực tiếp trên website (góc dưới cùng bên phải), hoặc gửi e-mail tới: admin@muaban.exchange

Để đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng, trang đơn hàng này chỉ hiện thị thông tin cơ bản.
Để xem chi tiết thông tin đơn hàng, bạn cần xem tại link đơn hàng của bạn.