MuaBanWmz

.com
Thông Tin Giao Dịch
Người Gửi
WebMoney WMZ
4,815 WMZ
Người Nhận
VietComBank
109,776,500 VND
= 4,815 x 22,800 - 5,500
Trạng thái: Giao dịch thành công
09-10-2019 17:31:05 : Bạn tạo đơn hàng
09-10-2019 17:32:40 : Đã nhận được tiền từ bạn
09-10-2019 17:32:40 : Đang chuyển tiền cho bạn
09-10-2019 17:32:43 : Giao dịch thành công

Thời gian từ khi nhận được WebMoney WMZ của bạn cho đến khi chuyển VietComBank cho bạn thành công là 3 giây
Mã lệnh chuyển tiền: IBVCB.IBVCB.09101907239****2
Đánh giá của khách hàng:
okie
Thông Tin:
Cần hỗ trợ vui lòng chat trực tiếp trên website (góc dưới cùng bên phải), hoặc gửi e-mail tới: admin@muaban.exchange

Để đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng, trang đơn hàng này chỉ hiện thị thông tin cơ bản.
Để xem chi tiết thông tin đơn hàng, bạn cần xem tại link đơn hàng của bạn.