MuaBanWmz

.com
Thông Tin Giao Dịch
Người Gửi
VietinBank
2,400,744 VND
= (102 + 0.82) x 23,349
Người Nhận
WebMoney WMZ
102 WMZ
Trạng thái: Giao dịch thành công
11-10-2019 18:00:05 : Bạn tạo đơn hàng
11-10-2019 18:02:47 : Đã nhận được tiền từ bạn
11-10-2019 18:02:48 : Đang chuyển tiền cho bạn
11-10-2019 18:02:49 : Giao dịch thành công

Thời gian từ khi nhận được VietinBank của bạn cho đến khi chuyển WebMoney WMZ cho bạn thành công là 2 giây
WebMoney invoice ID chuyển tiền: 1691233964
Đánh giá của khách hàng:
tuyet voi
Thông Tin:
Cần hỗ trợ vui lòng chat trực tiếp trên website (góc dưới cùng bên phải), hoặc gửi e-mail tới: admin@muaban.exchange

Để đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng, trang đơn hàng này chỉ hiện thị thông tin cơ bản.
Để xem chi tiết thông tin đơn hàng, bạn cần xem tại link đơn hàng của bạn.