MuaBanWmz

.com
Thông Tin Giao Dịch
Người Gửi
Perfect Money
9 USD
Người Nhận
AgriBank
202,950 VND
= 9 x 22,550
Trạng thái: Giao dịch thành công
20-11-2019 06:15:15 : Bạn tạo đơn hàng
20-11-2019 06:15:47 : Đã nhận được tiền từ bạn
20-11-2019 06:15:48 : Đang chuyển tiền cho bạn
20-11-2019 06:16:12 : Giao dịch thành công

Thời gian từ khi nhận được Perfect Money của bạn cho đến khi chuyển AgriBank cho bạn thành công là 25 giây
Đánh giá của khách hàng:
super good
Thông Tin:
Cần hỗ trợ vui lòng chat trực tiếp trên website (góc dưới cùng bên phải), hoặc gửi e-mail tới: admin@muaban.exchange

Để đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng, trang đơn hàng này chỉ hiện thị thông tin cơ bản.
Để xem chi tiết thông tin đơn hàng, bạn cần xem tại link đơn hàng của bạn.