MuaBanWmz

.com
Thông Tin Giao Dịch
Người Gửi
Á Châu Bank
2,348,539 VND
= (100 + 0.8) x 23,299
Người Nhận
WebMoney WMZ
100 WMZ
Trạng thái: Giao dịch thành công
09-10-2019 23:31:40 : Bạn tạo đơn hàng
09-10-2019 23:56:00 : Đã nhận được tiền từ bạn
09-10-2019 23:56:00 : Đang chuyển tiền cho bạn
09-10-2019 23:56:01 : Giao dịch thành công

Thời gian từ khi nhận được Á Châu Bank của bạn cho đến khi chuyển WebMoney WMZ cho bạn thành công là 1 giây
Note: Xử lý hoàn tất. WebMoney invoice ID: 1690894154
Đánh giá của khách hàng:
ok
Thông Tin:
Cần hỗ trợ vui lòng chat trực tiếp trên website (góc dưới cùng bên phải), hoặc gửi e-mail tới: admin@muaban.exchange

Để đảm bảo bảo mật, thông tin trang đơn hàng này chỉ hiện thị những thông tin có thể công khai (Public).
Để xem chi tiết thông tin đơn hàng (Private), bạn cần xem tại link đơn hàng của bạn.