MuaBanWmz

.com
Thông Tin Giao Dịch
Người Gửi
VietinBank
116,923 VND
= (5 + 0.04) x 23,199
Người Nhận
WebMoney WMZ
5 WMZ
Trạng thái: Giao dịch thành công
12-11-2019 22:41:30 : Bạn tạo đơn hàng
12-11-2019 22:44:36 : Đã nhận được tiền từ bạn
12-11-2019 22:44:37 : Đang chuyển tiền cho bạn
12-11-2019 22:44:38 : Giao dịch thành công

Thời gian từ khi nhận được VietinBank của bạn cho đến khi chuyển WebMoney WMZ cho bạn thành công là 2 giây
WebMoney invoice ID chuyển tiền: 1698051625
Đánh giá của khách hàng:
ok
Thông Tin:
Cần hỗ trợ vui lòng chat trực tiếp trên website (góc dưới cùng bên phải), hoặc gửi e-mail tới: admin@muaban.exchange

Để đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng, trang đơn hàng này chỉ hiện thị thông tin cơ bản.
Để xem chi tiết thông tin đơn hàng, bạn cần xem tại link đơn hàng của bạn.